Meteority, asteroidy a plochá země

Meteorit má být menší kosmické těleso složené z kamenů a kovů, které díky příznivým podmínkám dopadá na povrch Země (popřípadě na jiné planety). Z médií se dozvídáme, že Země je pod neustálou mimozemskou palbou těchto těles, dozvídáme se, že nějaký meteorit nebo asteroid těsně minul Zemi…

Zemi těsně minul stometrový asteroid…
Kolem Země proletěl v rekordní blízkosti asteroid …
Nad Prahou proletěl jasný meteorit…
K Zemi se řítí obrovský asteroid…
Nad Evropu přiletěl meteoroid. A „odrazil se“ zpátky do vesmíru …

Kámen z Nebe

Jde o podvod!
Meteority, které mají neřízeně létat „nekonečným vesmírem“, jsou podvod. „Vesmír“, jak nám ho předkládá věda a média, neexistuje. Kde má být „vesmír“, tam je Nebe (Boží království).

„Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.“
Bible, Genesis 1,1

Údajné „meteority“ jsou kameny od Boha. Může jít o úlomky nebeské klenby. Může se také jednat o Boží soud. V minulosti, díky lidskému hříchu, Bůh z Nebe vrhal na Sodomu a Gomoru síru a oheň.

„A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebe.“
Bible, Genesis 19,24

Kameny z Nebe (falešně meteority) jsou ve skutečnosti velkým důkazem toho, že biblický Bůh existuje! Je to důkaz toho, že Země není kulatá, ale plochá! Je to důkaz toho, že Země je rovná (zeměplocha), nehybná a uzavřená nebeskou klenbou, v které se pohybují: Slunce, Měsíc a hvězdy („planety“ jsou druhy hvězd).

Čtěte dále:

Země je plochá s klenbou
Ví o podvodu kulaté Země celá NASA?
Hmyz (čmelák) na ISS? ISS je podvod! Točeno ve studiu!
Bylo přistání na Měsíci podvod? Ano!
Jak ve skutečnosti vypadají planety?
Vesmírná plavidla po přistání. Kde jsou obavy z radiace, infekce atd.?
Proč se kosmické lodě po startu odchylují se od svislé dráhy letu?
Antarktida jsou ledové stěny (konec světa). Antarktida je podvod!
Podle NASA se Země pořád mění! Proč?
Astronauté jako oběti programování mysli Monarch
Opravdu Země rotuje rychlostí 1700 km/h?
Video – mraky vpředu i za Sluncem. Důkaz ploché Země!