Vznik vesmíru podle vědců

Vesmír
Vesmír (kosmický prostor, vesmírný prostor, kosmos) je podle vědců velmi rozsáhlý prostor, kde se nenachází žádná atmosféra a kde je vakuum. Ve vesmíru se nachází planeta Země s dalšími planetami (Mars, Jupiter, Pluto…), galaxiemi ( gravitačně vázaný systém hvězd, hvězdných zbytků, mezihvězdné hmoty, kosmického prachu a temné hmoty) a mezigalaktickým prostorem. Ve vesmíru se též nachází mnoho různých objektů, například černé díry, mlhoviny, kvasary, pulsary, černé díry atd. Podle vědců, vesmír vznikl při tzv. velkém třesku (anglicky Big Bang). Vznikem a vývojem vesmíru se zabývá věda zvaná kosmologie.

Velký třesk – simulace

Vznik vesmíru podle vědců
Podle kosmologické teorie (vědecké spekulace) o velkém třesku (vědecká teorie o vzniku vesmíru), vesmír vznikl z neurčitého velmi malého bodu o velké hustotě. Podle této teorie byla tato neuvěřitelná shoda náhod počátkem hmoty i počátkem měřitelného času a prostoru s dnešním charakterem. Od něho se začal odvíjet vývoj vesmíru. V jakém prostoru ale vznikl vesmír? Podle této teorie je logické, že zároveň musí vznikat nespočetně vesmírů s jinými přírodními konstantami a přírodními zákony, když náhodou vznikl jeden, ve kterém mají tyto zákony a konstanty správný poměr pro vznik hmoty, hvězd, planet a života. Teorie velkého třesku má poslední roky značné trhliny, proto se někteří vědci přiklánějí k názoru, že velký třesk nikdy nebyl (např. egyptský fyzik Ahmed Ali Farga a jeho kanadský kolega Sauryas Das).

Vesmír je podvod!
Žádný vesmír neexistuje. Tam nahoře je nebeská klenba, která je z pevného materiálu. Co je nad ní? Boží království! Pravda je taková, že Země je nehybná a plochá s nebeskou klenbou, na které jsou nebeská tělesa – Měsíc, Slunce, hvězdy atd. Více článek Země je plochá s klenbou. Skrz nebeskou klenbu se nikdo nemůže dostat, proto se kosmické lodě po startu odchylují od svislé dráhy letu (videa zde), nelétnou do „vesmíru“, ale přistávají někde zpátky zemi.