Ví o podvodu kulaté Země celá NASA?

Ví o podvodu kulaté Země celá NASA, Roskosmos, ESA? Ví o tomto podvodu vůdcové USA a Ruska?

Mnoho dnešních lidí žije v podvodu, v iluzi. Díky vzdělávacímu systému, vědě, filmovému průmyslu, médiím si lidé myslí, že Země neřízeně letí „vesmírem“, má tvar koule a rotuje šílenou rychlostí.

Pravda o Zemi je taková, že nemá tvar koule. Země je plochá (je to zeměplocha) a nerotuje! „Vesmír“, jak nám ho líčí věda (vzdálené planety atd.), neexistuje.

Ví o tomto obřím podvodu celá NASA?
Rozhodně ne! Drtivá většina zaměstnanců NASA si myslím, že „planeta Země“ existuje, že Země je kulatá a raketoplány létají do „vesmíru“… Většina zaměstnanců NASA si myslí, že pracuje pro dobrou věc. Stejně tak je to v ESA, Roskosmosu a dalších „vesmírných agenturách“.

Podvod nikdy nikomu neřekne ten, který o něm nic neví!

O tomto podvodu ví pouze hrstka mocných a velmi úzká skupina pracovníků „vesmírných agentur“. Všechno je to o vzájemné spolupráci mocných… Amerika bude první na Měsíci, Rusko bude mít prvního člověka ve „vesmíru“… Je to o dohodě nebo něco za něco. Ruský prezident Putin nikdy pravdu neřekne, protože by tím zdiskreditoval celé Rusko i sám sebe. USA a další státy jsou na tom stejně. Všechno je to domluvené, podvodné!

Podívejte se na logo NASA a Roskosmosu – uvidíte červenou vektorovou symboliku, která symbolizuje jazyk hada (had v Bibli symbolizuje ďábla). Červený vektor mají v logu i další „vesmírné agentury“!

Iluze „vesmírného závodu“
Údajné „dobývaní vesmíru“ začalo v 50. letech minulého století. Tehdy byla vytvořena iluze „vesmírného závodu“ mezi Amerikou a Sovětským svazem. Tento „vesmírný závod“ nevytvořila samotná Amerika ani samotný Sovětský svaz, „vesmírný závod“ byl vytvořen Amerikou a Sovětským svazem společně! Nikdy nešlo o opravdové soupeření, ale o dokonalou spolupráci. Tato spolupráce trvá dodnes! Proč tato dohoda, podvod? Jde zakrytí stvoření a formu světa. Jde o zakrytí Boha Stvořitele. Nehybná a plochá Země, nebeská klenba, přes kterou se člověk v žádném stroji nemůže dostat, je totiž nejsilnější důkaz Boha Stvořitele. Kde má být „vesmír“, tam je Nebe (Bůh Stvořitel).

Kam dál?