Nebezpečný vesmír

„Vesmír“ je podle NASA, Roskosmosu i Evropské kosmické agentury (ESA) drsný a velmi nebezpečný. Přes všechna nebezpečí, údajně do „vesmíru“ létají kosmické lodě s astronauty.

Kosmické záření
Podle vědců je kosmický prostor plný nebezpečného záření. S tímto zářením se astronauté nesetkávají jen ve výjimečných případech, ale je běžnou součástí jejich života ve vesmíru. Toto záření pochází ze Slunce (solární kosmické záření) a z dalekého vesmíru (galaktické kosmické záření). Obecně lze říct, že kosmického záření má destruktivní účinky. U člověka dochází k destrukci molekul DNA. Kdyby byl člověk zasažen sluneční bouří, byl by spálen na uhel. Kdyby byla zasažena kosmická loď, zničilo by to palubní elektroniku, v horším případě hrozí zničení celé lodi. Je to jako by se někdo nacházel poblíž výbuchu nukleární bomby. I galaktické kosmické záření je velmi nebezpečné pro kosmické lodě. Dochází postupně k narůstající degradaci konstrukčních materiálů (křehnutí). Mimořádně citlivá jsou v tomto ohledu elektronická zařízení, u kterých hrozí vymazání pamětí, zničení obvodů atd.

Van Allenovy pásy
Van Allenovy radiační pásy jsou oblasti v okolí země, ve kterých je zachycené korpuskulární záření (energetické ionty a elektrony). Jde o částice slunečního větru, zachycené v magnetickém poli planety, proto je jejich existence možná jen u planet s magnetosférou. Radiační dávky ve van Allenových pásech jsou pro člověka smrtelné.

Teplota ve „vesmíru“
Podle vědců se v kosmickém prostoru vyskytuje téměř dokonalé vakuum (vesmírné vakuum – vzduchoprázdno). Teplota se zde pohybuje okolo mínus 270 °C. To je pro člověka opravdu velmi nehostinné prostředí.

Mimozemské viry
Vědci upozorňují, že se ve vesmíru mohou ukrývat nebezpečné mimozemské viry, které mohou pro člověka představovat smrtelné nebezpečí.

Kontroverze
1. I když je podle vědců z NASA i ruského Roskosmosu, ve „vesmíru“ mimořádně agresivní prostředí a hrozí zavlečení infekce na zemi, lidé nemají sebemenší obavy z kosmických lodí (ani astronautů), která právě přistála na Zemi. Lidé nemají žádné obavy z nebezpečného záření (vesmírné radiace) ani mimozemských virů. O tom více zde (info, foto, video).

2. Je také velmi zajímavé, že „vesmírem“ (ve vakuu) „létá“ elektrické auto Tesla Roadster, které má urazit až 402 milionů kilometrů. Je vůbec možné, aby elektrické auto „létalo vesmírem“ a urazilo stovky milionů kilometrů? Více zde.

3. Měsíc. Přes van Allenovy radiační pásy nějakým záhadným způsobem prolétala všechna vesmírná plavidla Apolla při cestě k Měsíci. Měsíc nemá žádnou atmosféru, která by zachytávala teplo ze Slunce, proto se zde povrchová teplota pohybuje od plus 123°C až po mínus 240°C. Je možné, aby člověk při těchto teplotách chodil a jezdil vozidlem po měsíčním povrchu? O tom více zde.

4. Mezinárodní vesmírná stanice (ISS). Americká NASA i ruská vesmírná agentura Roskosmos tvrdí, že ISS se nachází v termosféře – ve výšce cca 400 km nad povrchem země. Teplota v této výšce je díky slunečnímu záření více než 1000 °C. V maximu sluneční činnosti dosahuje teplota dokonce až 1400 °C! ISS je vyrobena z hliníku, který má bod tání 660 °C. Je vůbec možné, aby se ISS pohybovala v termosféře, kde je tak vysoká teplota? O této problematice více zde.

Odpověď na otázky
Neexistuje „vesmír“, oběžná dráha země, kosmické záření… Země není koule, jak nám předkládají desítky let. Země je nehybná a plochá s nebeskou klenbou, na které jsou nehmotná nebeská tělesaMěsíc, Slunce, hvězdy, „planety“, na kterých není možné přistát ani provádět žádné průzkumy. Více článek Země je plochá s klenbou. Skrz nebeskou klenbu se nikdo nemůže dostat, proto se kosmické lodě po startu odchylují od svislé dráhy letu (videa zde), nelétnou do „vesmíru“, ale přistávají někde zpátky zemi.