Stvoření Země, přírody, lidí… Opravdu náhoda?

Kdy a jak vznikla země? Opravdu se člověk vyvinul ze zvířete? Je Darwinova teorie pravdivá? Co když žiješ celý život ve lži?

Vědecká teorie o vzniku planety země
Podle vědecké teorie vznikl jako první „vesmír“, a to Velkým třeskem (čistě náhodou). „Vesmír“ měl vzniknout před 13,7 miliardami let, sluneční soustava před 4,6 miliardami let. Tendy se prý ve „vesmíru“ pohybovalo velké množství prachu a kamení. Díky gravitaci došlo ke shluku prachu a kamení, a tak měla vzniknout Země. Země prý byla zpočátku plná horké lávy a nebyl na ní žádný pevný povrch. Pak do Země náhodou narazila planeta o velikosti Marsu. Díky této srážce se měl zrodit Měsíc. Vědecká teorie o vzniku Země pokračuje… Před 3,9 miliardami nastal meteorický déšť (zbytky po utváření sluneční soustavy), padající meteority obsahují sloučeninu nezbytnou pro život na Zemi. Meteority bombardují Zemi více než 20 milionů let a zásoby vody vzrůstají. Voda ochladila Zemi na 70-80°C a vytvořila se zemská kůra. Na Zemi sice panuje nehostinné prostředí, jenže časem se rotace planety zpomaluje a povrch Země pokrývá životodárná voda a vytvářejí se nové kontinenty. Dále se vytváří ozónová vrstva, příroda, zvířata… Nastává biologická evoluce, což je dlouhodobý a samovolný proces, v jehož průběhu se rozvíjí a diverzifikuje pozemský život – ze zvířat se vyvíjejí lidé… Tato vědecká teorie je podvodná!

Video: Vědecká (podvodná) teorie o vzniku země 1.
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Video: Vědecká (podvodná) teorie o vzniku země 2.
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Evoluční teorie
Evoluční teorie je pouhou TEORIÍ, která PŘEDPOKLÁDÁ, že vznik a vývoj života probíhal postupně hromaděním nahodilých změn a jejich selekcí – evolucí. Evoluce předpokládá, že se člověk vyvinul ze zvířete. Aby se člověk vyvinul z opice, je absolutní nesmysl, protože to prostě nejde. Pokud si někdo myslí něco jiného, žije v bludu. Fakta jsou taková, že jsou dochované kosterní pozůstatky člověka i neandrtálce ve stejném časovém období. Z toho plyne, že moderní člověk žil po boku neandrtálce a pravděpodobně ho i vyhladil. Další fakt je ten, že během Darwinově teorie se některé druhy živočichů vůbec nezměnily. Proč tedy opice změnila stavbu kostry, shodila srst, napřímila se, zvětšil se jí mozek a vytvaroval obličej podle Darwinově teorii? A další fakt je ten, že evolucí (chování systému) nelze vysvětlit vznik DNA (původ systému). Darwinova teorie je nelogický přístup ve vědě vzniku člověka a evolučních změn působících na živočišné druhy.

Velký podvod
Vědecká teorie o vzniku země a evoluce, jsou pouhé teorie, které jsou založeny výhradně na  domněnkách, spekulacích a názorech jednotlivců. Proč se vše nevyvíjí dál, když podle vědců evoluce probíhá dál? Proč se dál země nevyvíjí dál? Proč se dál nevyvíjejí zvířata a lidé? Protože jsou tyto teorie nepravdivé. Je vysoce nepravděpodobné, že všechno vzniklo díky milionům náhod. Stačí to nebrat povrchně (sugescí a hypnózou, která je nám vštěpování od útlého dětství) a pořádně se nad tím zamyslet a zjistit si fakta. Opravdu věříš tomu, že ses vyvinul ze zvířete? Že země vznikla díky mnoha milionům náhod? Podívej se jak dokonale funguje tvoje tělo. Opravdu si myslíš, že je to díky milionům náhod?

Největším podvodem je to, že je nám země prezentovaná jako koule, která letí „vesmírem“. Pravda je taková, že žádný „vesmír“ neexistuje a země je nehybná a plochá s pevnou nebeskou klenbou, na které jsou nehmotná nebeská tělesaMěsíc, Slunce, hvězdy, „planety“, na kterých není možné přistát ani provádět žádné průzkumy. Více článek Země je plochá s klenbou. Skrz nebeskou klenbu se nikdo nemůže dostat, proto se „kosmické lodě“ po startu odchylují od svislé dráhy letu (videa zde), nelétnou do „vesmíru“, ale přistávají někde zpátky zemi.