Pravda o chemtrails

Kondenzační stopy za tryskovými letadly (ve výšce 8–12 kilometrů) jsou naprosto normální. Existují od dob, kdy začala létat trysková letadla. Kondenzační stopy tvoří drobné vodní kapky nebo ledové krystalky. Kondenzační stopy vznikají ve velkých výškách (8–12 kilometrů) smísením horkých motorových spalin s vlhkým chladným vzduchem. Kondenzační stopy, které vidíme cca od roku 2000, nemizí během několika minut (jako kdysi), ale jsou vidět na obloze několik hodin a poté se z nich stávají toxické „mraky“ (obloha je bílá). Není pochyb o tom, že se nad našimi hlavami děje něco zvláštního – jde o chemtrails.

Chemtrails

Chemtrails
Chemtrails (český překlad „chemické stopy“) je stopa podobná běžné kondenzační stopě, která obsahuje zdraví nebezpečné chemikálie, a která se vypouští do atmosféry. Chemtrails obsahuje chemikálie, viry, bakterie, plísně atd. Například: baryum, bauxid, oxid hliníku, dibromidetylén, sloučeniny vápníku a hořčíku, různá polymerová vlákna… Chemtrails tvoří deseti mikronové částice dopadající v množství megatun na nic netušící obyvatele, rostliny i živočichy. Pro porovnání, lidský vlas má 100 mikronů.

Chemtrails

Písemné záznamy o chemtrails
Chemtrails jsou fakta (metoda oficiálně existuje), ne žádná konspirační teorie! O rozprašování materiálu do atmosféry je veden záznam v oficiální dokumentaci amerického patentu č. 5003186 z 26. března 1991. V patentu se uvádí, že tato metoda redukuje atmosferické oteplování pomocí rozprašování mikroskopických částeček (10 až 100 mikronů) z materiálů jako některé oxidy a kovy (mj. též oxidy hliníku a thoria) do atmosféry z výšky mezi 7 a 13 kilometry nad zemským povrchem. Chemtrails se v průběhu 90. let objevil i v několika vládních a vojenských dokumentech.

Nic nového
Rozprašování chemikálií z letadel není nic nového. Malá letadla dodnes takto ošetřují pole. Americká vojenská letadla zase používala postřiku Agent Orange ke spálení vietnamské džungle. Rozprašováním chemikálií se i dnes uměle upravuje počasí!

Osévání mraků
Osévání mraků (cloud seeding) je metoda k umělému vyvolání deště či sněhu (rozprašováním jodidu stříbrného). Jodid stříbrný se rozprašuje do mraků pomocí letadel nebo raket. Částice této látky se chovají jako tzv. kondenzační jádra, na nichž se vysrážejí malé ledové krystalky, které pak z mraku spadnou jako srážky. Osévání mraků poprvé použil v roce 1915 Charles Hatfield, který byl známý jako „obchodník s deštěm“. Po aplikaci látky do ovzduší následovala sedmnáctidenní potopa, která měla fatální důsledky. V roce 1946 americký vědec Vincent Schaefer objevil metodu, jak pomocí suchého ledu rozšířit velikost mraku, z čehož o tři roky později vzešel projekt Cirrus. Schaefer spolu s držitelem Nobelovy ceny, Irvingem Langmuirem, naplnili rozprašovací letadla jodidem stříbrným, rozprášili jej ve vzduchu a spustili déšť nad polovinou Nového Mexika. V roce 2008 čínská vláda odvracela (pomocí raket) déšť během Olympijských her.

Chemtrails a Nový světový řád
Chemtrails je součástí Nového světového řádu (světovlády). Vládnoucí elita (oligarchistické klany) ze sebe dělá bohy tím, že se snaží řídit veškeré dění našeho života, což se jim bohužel velmi dobře daří. Důvodů, proč používají chemtrails, může být mnoho:

1/ Snížení lidské populace. Myslí si, že lidí je na zemi hodně (přelidněno). Je všeobecně známo, že lidí po celém světě rapidně přibývá. Po aplikaci chemtrails nevznikají pouze fyzické nemoci, ale i psychické!
2/ Kontrola mysli (globální ovládání lidí). Kontrola mysli je pro ně kriticky důležitá. Co dneska vidíme, je mnoho zmanipulovaných lidí. Manipulují nás především přes média (falešné a podprahové zprávy, definující jejich pravdu pomocí opakování – 100x opakovaná lež se stává pravdou, atd.). Co se týče chemtrails, mohou nám aplikovat látky, které mají za následek kontrolu naší mysli. Určitý tip látek způsobuje narušení spánku, celodenní pocit ospalosti, slabosti… Kdo je unavený, je lépe manipulovatelný. Některé látky navozují nepříjemný emoční stav bez jasné příčiny, úzkosti, nervozitu, pocit beznaděje… Kdo má psychické potíže, je lépe manipulovatelný. Baryum způsobuje celkové oslabení imunity a tělo je náchylnější k nemocem. Kdo je nemocný, je lépe manipulovatelný. Takto bych mohl pokračovat dál a dál.
3/ Ovlivňování počasí. Manipulují počasí v celosvětovém měřítku.

Chemtrails – videa

Video: Odhalení výskytu chemtrails
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Video: Chemtrails – Slovensko (2018)
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Chemtrails – fotogalerie